top of page

Voorzitter naar ALV van de KNZB

Op donderdag 7 december vond de Algemene Ledenvergadering van de KNZB plaats in Hotel Papendal te Arnhem. Aan deze vergadering namen ongeveer tachtig vertegenwoordigers van zwem- en waterpoloverenigingen deel, waarvan ongeveer dertig deelnemers digitaal aanwezig waren. Namens zwemvereniging De Vikings was onze voorzitter, Klaas Gerard Jumelet, fysiek aanwezig.In de vergadering werden het jaarplan, de begroting en de tarieven voor 2024 behandeld. Deze tarieven hebben onder andere betrekking op de jaarlijkse afdracht van verenigingen aan de zwembond, de kosten van de startvergunningen en de KNZB-contributie van verenigingsleden.


Het jaarplan 2024 is ambitieus, maar realistisch. Er worden grote stappen gezet om mensen die regelmatig zwemmen, maar niet aangesloten zijn bij een vereniging, aan verenigingen te kunnen binden door flexibele lidmaatschappen aan te bieden. Ook wordt er ingezet op professionalisering van de zwembond en verenigingen. Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse groei van 3-5% van het ledenaantal.


De tarieven, waarvoor niet alleen een indexatie, maar ook een (behoorlijke) verhoging werd voorgesteld, zijn verworpen door de vertegenwoordigers. De ledenvergadering heeft voorgesteld om de tarieven alleen te indexeren en heeft dat voorstel met een ruime meerderheid aangenomen. Hierdoor moet het bondsbestuur de begroting wijzigen en is ook het jaarplan op losse schroeven komen te staan.


Op korte termijn vindt er een vervolg van de Algemene Ledenvergadering plaats om een gewijzigde begroting en jaarplan vast te stellen en om het relatiemodel, waar de zwembond nu ongeveer vijf jaar aan werkt, te bespreken.


De plannen van de KNZB hebben gevolgen voor onze vereniging. De ambities van de zwembond kunnen leiden tot een groei en verdere professionalisering van onze vereniging, maar kunnen de financiële positie van onze vereniging ook kwetsbaarder maken. Onze staf zal onderzoeken wat het bondsbeleid voor onze vereniging gaat betekenen.


Onze voorzitter blijft zich inspannen voor een goede vertegenwoordiging van onze vereniging bij de KNZB en houdt daarvoor regelmatig overleggen met functionarissen van de zwembond. De zwembond is positief over de plannen van onze vereniging, met name met betrekking tot de algemene conferentie ‘Luisterend aan de badrand’ die in 2024 plaatsvindt.

23 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page