top of page
Fitness centrum

Begeleider worden
 

bijdragen aan de zwemsport

Begeleiders zijn de mensen die de missie van de vereniging concreet maken, met een groot hart voor de sport. Naast de betaalde krachten zijn er veel vrijwilligers actief als coach, trainer of assistent-trainer. De vereniging besteedt veel aandacht aan de opleiding van begeleiders, die zich met liefde voor de sport, deskundigheid en betrokkenheid inzetten voor de zwemsport.

Cursus tot trainer

De verenigingssport verandert snel. Daarom vindt de vereniging het belangrijk dat - naast de betaalde krachten - er goed opgeleide vrijwilligers aan de badrand staan. De cursus tot trainer omvat een jaar en bestaat uit een aantal bijeenkomsten, die door de hoofdtrainer worden geleid. Gedurende de cursus gaan de deelnemers als assistent-trainer aan de slag en leiden zij - onder verantwoordelijkheid van een coach of trainer - de trainingen. Na het succesvol behalen van het verenigingscertificaat, kan de deelnemer een benoeming van het verenigingsbestuur ontvangen om als trainer aan de slag te gaan.

Aanmelding voor de cursus

De aanmelding voor de cursus geschiedt via de hoofdtrainer. In overleg met de hoofdtrainer en de deelnemers worden de cursusdata ingepland. Neem voor algemene informatie contact op via het secretariaat via zvdevikingsharlingen@gmail.com.

bottom of page