top of page
Fitness centrum

Opleidingen
 

Programma's van de vereniging en de KNZB

Binnen onze vereniging zijn ongeveer dertig mensen actief, waarvan de meeste personen vrijwillig. Zij zijn staflid, begeleider, lid van een commissie of werkgroep of op een andere manier actief voor de zwemsport. Veel van die mensen zijn werkzaam achter de schermen. De vereniging kan niet zonder hen en investeert daarom in hun opleiding en bijscholing.

Begeleider worden

De begeleider geeft leiding aan de trainingen, zowel in het zwembad als op andere plekken. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor de sporters en heeft daarom een belangrijke opvoedkundige rol: naast het geven van trainingen, is de begeleider vaak een vertrouwd gezicht en voor veel sporters kan de begeleider een steun en toeverlaat zijn. Daarnaast is de begeleider verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens sportmomenten. Vanwege deze veelzijdigheid van het begeleiderschap hecht de vereniging een grote waarde aan een degelijke opleiding van de begeleiders.

Begeleider worden begint vaak niet vanuit een betrokkenheid met de zwemsport, maar uit de betrokkenheid van ouders/verzorgers bij hun kinderen. Veel beginnende begeleiders hebben dan ook geen kennis over of ervaring met de zwemsport. Toch gaan verreweg de meeste begeleiders van de sport houden vanwege het veelzijdige karakter van de zwemsport en het begeleiderschap.

Voor mensen zonder kennis over of ervaring in de zwemsport, bestaat de Introductie in de Zwemsport. Dit is een door de KNZB erkende opleiding om ouders, vrijwilligers en kaderleden bekend te maken binnen de vereniging. Deze cursus wordt door de vereniging aangeboden. Deelnemers die de cursus met goed gevolg behalen ontvangen een door de KNZB erkend certificaat en kunnen - als zij dat willen - een benoeming ontvangen om als assistent-trainer binnen de vereniging aan de slag te gaan.

Cursus: Introductie in de zwemsport

De opleiding Introductie in de Zwemsport wordt door de vereniging georganiseerd en is een door de KNZB erkende opleiding. In deze cursus wordt aandacht besteed aan de zwemslagen (techniek) en aan verenigingszaken (organisatorisch). De cursus omvat vijf bijeenkomsten, waarvan er drie samenvallen met een zwemtraining om de praktijk en de theorie met elkaar te verbinden. Deelname aan deze cursus is gratis.

Cursus: trainer (niveau 2)

Beginnende begeleiders kunnen in hun eerste jaar als assistent-trainer de opleiding tot trainer volgen. Deze opleiding (trainerscursus niveau 2) is uitbesteed aan een door de KNZB erkende partij. Personen die nog niet als assistent-trainer aan het werk zijn geweest, maar al wel vaker aan het bad hebben gestaan, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de opleiding. Een praktijktoets is onderdeel van deze opleiding. Deelnemers die deze opleiding met succes afronden, kunnen in aanmerking komen om een benoeming te ontvangen als trainer binnen de vereniging.

Trainers zijn verantwoordelijk voor het zelfstandig voorbereiden, uitvoeren en evalueren van trainingen. Ze werken daarbij onder supervisie van een gekwalificeerde coach.

Cursus: coach (niveau 3)

Begeleiders die een jaar of langer naar tevredenheid werkzaam zijn als trainer, kunnen de vervolgopleiding tot coach (niveau 3) volgen om in aanmerking te komen voor een benoeming als coach binnen de vereniging. De coach geeft zelfstandig training, coacht sporters tijdens wedstrijden en organiseert sportactiviteiten. Daarnaast heeft de coach een leidinggevende taak als supervisor van de trainers en assistent-trainers. Ten slotte hebben de coaches een grote rol bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe trainingsmethoden.

KNZB-official worden

Tijdens een zwemwedstrijd is een jury aanwezig om alles in goede banen te leiden. Deze jury bestaat uit een scheidsrechter, een kamprechter, een starter, een jurysecretaris en meerdere tijdwaarnemers. Door official te worden, kunnen ouders/verzorgers betrokken zijn bij de wedstrijden van hun kinderen, maar ook veel anderen kiezen ervoor om official te worden vanuit een grote betrokkenheid bij de sport.

De aanmelding van cursisten geschiedt door de vereniging. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met de leden van de technische commissie. Kijk voor meer informatie op knzb.nl/kennisartikelen/official-wedstrijdzwemmen.

bottom of page