top of page

(Sociale) Veiligheid
 

Veiligheidsbeleid van de Vereniging
 

Fysieke veiligheid

De bevordering van de zwemveiligheid is één van de doelstellingen van de Vereniging. Daarvoor is het van belang dat de Vereniging aan alle veiligheidseisen en -normen voldoet die uit de Nederlandse wet en de voorschriften van de Koninklijke Nederlandse Zwembond voortvloeien.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Hulpverlening is vaak nodig tijdens zwemtrainingen. Meestal vindt de hulpverlening buiten het zwembad plaats en betreft het de verbinding van kleine wonden of de verzorging van schaafwonden, bijvoorbeeld als gevolg van een val. Daarvoor komt de bedrijfshulpverlener in actie. Maar ook in noodgevallen, zoals een evacuatie van het zwembad tijdens een brand of chloorlek, is de bedrijfshulpverlener verantwoordelijk voor de veiligheid.

Tijdens de meeste trainingen zijn er medewerkers van zwembad 'T Derde Haad aanwezig. De medewerkers van het zwembad beschikken over een aanstelling als bedrijfshulpverlener. In aanvulling daarop beschikken veel begeleiders van de Vereniging over een aanstelling als bedrijfshulpverlener. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid wanneer het zwembad onbemand is.

De Vereniging verzorgt jaarlijks in samenwerking met lokale en gecertificeerde ondernemers een BHV-cursus. De BHV-cursus is gratis voor begeleiders, omdat deze geheel gefinancierd wordt door de Vereniging.*

*) Begeleiders die binnen twee jaar na het volgen van de cursus en het behalen van het BHV-certificaat het begeleiderschap beëindigen, betalen in principe de cursus (gedeeltelijk) terug aan de Vereniging.

Opgeleide begeleiders

Om ongevallen te voorkomen, is het belangrijk dat begeleiders weten hoe ze zo veilig mogelijk een training kunnen organiseren. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met het aantal zwemmers dat tegelijkertijd in het zwembad aanwezig is, gezondheidsrisico's en eventuele vermoeidheid van de zwemmers. De Vereniging draagt er zorg voor dat de begeleiders hier voldoende kennis over bezitten.

Sociale veiligheid

Naast de fysieke veiligheid is de sociale veiligheid een basisvoorwaarde om te kunnen sporten. De Vereniging is ervoor verantwoordelijk dat van een veilige sportomgeving sprake is.

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De Vereniging beschikt over een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Op dit moment is dit Jan Waling Huisman, huisarts in Harlingen. Alles dat met de vertrouwenscontactpersoon wordt besproken, is geheel vertrouwelijk.

Ook de Koninklijke Nederlandse Zwembond beschikt over een vertrouwenscontactpersoon. Zij is bereikbaar via vcp@knzb.nl. Via de website van de KNZB vind je meer informatie over de vertrouwenscontactpersonen.

Code Blauw

Sinds 2015 onderschrijft de Vereniging het preventiebeleid van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, Code Blauw. Met Code Blauw laten de organisaties in de zwembranche zien dat ze zich samen sterk maken voor een sportief en veilig zwemklimaat. Code Blauw is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom de zwemsport aan te pakken. Alle partijen binnen de zwembranche streven naar een situatie waarbij iedereen respectvol met elkaar omgaat, zich houdt aan de regels, zich inzet om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en vooral veel plezier maakt samen.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Binnen de Vereniging is het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist voor een aantal functies. Personen die het Voorzitterschap van de Vereniging ambiëren, kunnen zich pas kandideren nadat ze een Verklaring Omtrent het Gedrag hebben overlegd. Voor de benoeming van bestuurders, coördinatoren en begeleiders geldt deze voorwaarde ook. De Verklaring Omtrent het Gedrag van de Voorzitter, de leden van het Verenigingsbestuur en de coördinatoren wordt elke vijf jaar vernieuwd, terwijl die van de begeleiders elke drie jaar wordt vernieuwd.

Positieve coaching

In het behouden van een positieve sportomgeving, heeft de begeleider de meeste invloed. Begeleiders hebben veel contact met de zwemmers. Daarom besteedt de Vereniging veel aandacht aan de noodzaak van positieve coaching. Daarnaast werkt het Verenigingsbestuur aan een interne cursus voor begeleiders en vrijwilligers, waarin positieve coaching en het signaleren en voorkomen van ongewenst gedrag centraal staan.

Verantwoordelijk
voor de veiligheid

bottom of page