top of page

Luisterend aan de badrand
 

Eerste Algemene Conferentie van Zwemvereniging De Vikings

2023 - 2024

 

« Er zijn redenen voor zorgen, maar er zijn nog veel meer redenen voor vreugde en vertrouwen in de toekomst. »

- Voorzitter Klaas Gerard Jumelet

Waarom een conferentie?

Tijdens de informatiebijeenkomst op 24 november geeft voorzitter Klaas Gerard Jumelet een inleiding op de eerste algemene conferentie van de vereniging: Luisterend aan de badrand. Waarom gaan we een conferentie houden?

Alle leden en hun familieleden, de coaches, de trainers, de assistent-trainers, de stagiairs, de vrijwilligers, de bestuurders, alle overige betrokkenen van de zwemvereniging en allen die de vereniging en de sport een warm hart toedragen worden uitgenodigd om de komende maanden naar elkaar te luisteren en te onderscheiden over de meest fundamentele vragen van het vereniging-zijn. Het gaat daarbij niet in de eerste plaats over beleidsplannen, doelstellingen en targets, maar over wat we als vereniging in ons diepste wezen zijn. De vereniging wil daarbij iedereen aan het woord laten, met een grote nadruk op de jongeren.

Daarmee vraagt het verenigingsbestuur alle betrokkenen om samen op een constructieve manier tot een visie voor de zwemsport in de regio te komen. Deze conferentie zal dan niet alleen uitmonden in een concreet visiedocument, waarmee de club de komende jaren aan de slag kan, maar ook tot een diepgaande cultuurverandering, waarbij alle betrokkenen van de vereniging samen de schouders zetten op onze uitgedragen missie: het bevorderen van de beoefening van de zwemsport.

Informatiebijeenkomst

De conferentie krijgt in de loop van 2024 gestalte in meerdere sessies. De aanvang daarvan vindt op 24 november 2023 plaats, met een informatiebijeenkomst. Daarbij is iedereen welkom. De informatiebijeenkomst begint om 20.00 uur in Hotel Anna Casparii aan de Noorderhaven in Harlingen.

Na de informatiebijeenkomst zal meer informatie op deze pagina worden gepubliceerd.

Actualiteit

bottom of page