top of page

Centrale afdelingen

Algemeen correspondentie- en bezoekadres

Kimswerderweg 43

8862 TR Harlingen

Secretariaat

Bestuurlijk notulist: L. de Vries

Algemeen e-mailadres: zvdevikingsharlingen@gmail.com

Economaat

Econoom: D. de Vries

Administrateur: L. de Vries

E-mail: penningmeesterzvdevikings@gmail.com

Technische staf

Hoofdtrainer: K. Bos

E-mail: kimbossie@icloud.com

Adjunct-hoofdtrainer: A. Schram

Gedelegeerde voor wedstrijdinschrijving, junioren- en seniorenwedstrijden, masterwedstrijden, Nederlandse Kampioenschappen en Nederlandse Junioren Kampioenschappen: T. Woldendorp

Gedelegeerde voor wedstrijdinschrijving, competities en miniorenwedstrijden: J. de Wit

Gedelegeerde voor thuiswedstrijden, wedstrijdprogramma's en tijdinvoer en coördinator trainingen van de a-selectie: S. Zijlstra-Broekstra

E-mail: tc.devikingsharlingen@gmail.com

Openwaterzwemmen en Caspar de Robles Zeezwemtocht

Gedelegeerde voor openwaterzwemmen en coördinator Caspar de Robles Zeezwemtocht: R. de Lange

E-mail: cdrzeezwemtocht@gmail.com

Gedelegeerde voor openwaterzwemmen: J. de Haan

Gedelegeerde voor openwaterzwemmen: K. Hoekstra

Vertrouwenscontactpersoon

Interne vertrouwenscontactpersoon: J.W. Huisman

E-mail: akkerhuis@home.nl

Vertrouwenscontactpersoon van de KNZB: M. de Gelder

Tel.: 0653735958

Vertrouwenscontactpersoon van de KNZB: I. van den Bos

Tel.: 0645035175

Vertrouwenscontactpersoon van de KNZB: M. de Gier

Tel.: 0683662730

E-mail: vcp@knzb.nl

Externe vertrouwenscontactpersonen: Centrum voor Veilige Sport

Tel.: 0900-2025590

E-mail: centrumveiligesport@nocnsf.nl

bottom of page