top of page

Geschiedenis
 

Achtergrond van de Vereniging

De eerste nationale zeezwemtocht

Door medewerking van de KNZB is op zaterdag 26 juli 1947 de eerste nationale zwemwedstrijd 2 kilometer over zee gehouden. Men diende zich in te schrijven bij de badmeester van het Harlinger zwem​bad. Regionale dagbladen bouwden de spanning al weken van tevoren op en het Algemeen Ziekenhuis was uitgeruimd om deelnemers medisch te keuren. Het Harlinger Zwembad stelde twee wisselbekers beschikbaar voor de eerste dame en heer die de finish bereikte. Het Centraal Comité 1945 en Scheepswerf Welgelegen stelden nog een aantal wisselbekers beschikbaar Burgemeester Hannema en een aantal andere notabelen stelden de medailles beschikbaar. De Harlinger Watersportvereniging en de EHBO droegen zorg voor de veiligheid. Vóór de eerste nationale zeezwemtocht werd in de pers al gesproken van een evenement dat uit zou groeien tot een traditie.

Op de wedstrijddag zelf stond er een flinke golfslag. 150 deelnemers zwommen de tocht, waarvan 112 de finish bereikten. De oudste deelnemer die de finish bereikte was 64 jaar, destijds een behoorlijke prestatie. De eerste nationale zeezwemtocht was een daverend succes.

Begin van een traditie

Door het succes van de zeezwemtocht werd besloten om hiervan een jaarlijkse traditie te maken. De KNZB eiste de oprichting van een zwemvereniging, die de organisatie van de zwemtocht op zich nam. Een aantal notabelen, onder leiding van Bouke van der Gaast, bedacht om Zwemvereniging De Golfbrekers in het leven te roepen. Toen men ontdekte dat er elders al een Zwemvereniging De Golfbrekers bestond, werd uiteindelijk gekozen voor Zwemvereniging De Vikings en op 21 juli 1948 werd de oprichtingsakte door de notaris bekrachtigd. Bouke van der Gaast trad aan als eerste voorzitter, mejuffrouw Ferwerda als eerste secretaris (destijds secretaresse genoemd), de heer Roos als eerste penningmeester en de heren Wind en Oving als commissarissen.

Vrijwel vanaf de oprichting richtte de Vereniging zich naast de organisatie van de nationale zeezwemtocht ook op het organiseren van zwemwedstrijden en -trainingen voor de jeugd. Naast de sportieve resultaten heeft de club zich ook een aantal keer sterk gemaakt voor maatschappelijke doeleinden. In 1974 pleitte de Vereniging voor een groter zwembad en haalde daarvoor maar liefst 5.800 handtekeningen op, met succes. Door de komst van het grotere zwembad kon Zwemvereniging De Vikings uitbreiden en slechts vier jaar later werd de waterpolo-afdeling opgericht.

Tot de eeuwwisseling werd jaarlijks de 2 K.M. Zeezwemtocht georganiseerd. Slechts wanneer de weersomstandigheden een veilige zwemtocht onmogelijk maakten, werd een jaar overgeslagen. De afgelopen twintig jaar is het door de complexiteit van de organisatie - vooral met betrekking tot de veiligheidseisen - niet altijd mogelijk geweest voldoende vrijwilligers te vinden om de zwemtocht te organiseren. Inmiddels zijn er ook andere openwaterwedstrijden, zoals de Caspar de Robles Zeezwemtocht en de City Swim Harlingen.

Van de regionale C-klasse naar de Nationale A-klasse

De afgelopen jaren heeft Zwemvereniging De Vikings een professionalisering doorgemaakt, in de eerste plaats met de aantrekking van ervaren en gecertificeerde trainers en coaches aan de badrand en verbetering van de trainingsmethoden. Als gevolg daarvan en van het talent van een aantal jonge zwemmers is de Vereniging inmiddels naar de A-klasse gepromoveerd, waar zij in 2023 kampioen van de regionale A-klasse (Regio Noord) en vijfde in de nationale A-klasse was. De Vereniging mag een aantal topzwemmers tot haar gelederen rekenen, met een aantal Nederlandse kampioenen en met een deelnemer aan het internationale sportfestival EYOF (European Youth Olympic Festival).

Samen met de professionalisering van het begeleiderskorps zijn ook het verenigingsbestuur en de achterliggende organisatie verbeterd. Daarbij gaat het verenigingsbestuur uit van een Olympische mentaliteit: als de Vereniging van zwemmers topzwemmers wil maken, moeten haar bestuurders topbestuurders zijn.

bottom of page