top of page

Voorzitter

_DSF1273.jpg

Eerwaarde Heer

Klaas Gerard Jumelet

  • Geboren te Sneek op 20 november 1998

  • Sinds 28 juni 2021 voorzitter van de zwemvereniging

  • Seminarist van het Rooms-Katholiek Bisdom Groningen-Leeuwarden

  • Fiscus van de theologische studievereniging Ad Interim (Utrecht)

  • Tussen 2015 en 2020 diverse bestuurlijke functies binnen de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en de Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD)

  • Tot 2021 werkzaam als klantenservicemanager in Leeuwarden

Studie Bestuurskunde/Overheidsmanagement (Leeuwarden, niet afgerond) en Katholieke Theologie (Utrecht)

Klaas Gerard Jumelet werd geboren op 20 november 1998 in Sneek. Hij studeerde bestuurskunde aan de Thorbecke Academie van NHL Stenden (destijds: NHL Hogeschool) en werd in 2021 seminarist (priesterstudent) aan het Ariënsinstituut namens het Rooms-Katholiek Bisdom Groningen-Leeuwarden en theologiestudent aan de Tilburg School of Catholic Theology, de theologische faculteit van de Universiteit van Tilburg in Utrecht.

Op 28 juni 2021 verkoos de Algemene Vergadering hem tot Voorzitter van de Vereniging. Klaas Gerard Jumelet is de vijftiende Voorzitter sinds de oprichting in 1948 en is in 2024 voor een tweede termijn herkiesbaar.

Actualiteit

bottom of page