top of page

Webontwikkeling
 

Ontwikkeling van deze website
 

Aanleiding

De oude website, die gehost werd via WordPress, was niet gebruiksvriendelijk voor mobiele apparaten en vertoonde veel storingen door technische problemen, die niet opgelost konden worden. Daarom is in 2021 besloten een nieuwe website te ontwikkelen.

Uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van de nieuwe website zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

> De website moet gebruiksvriendelijk en toegankelijk zijn, in het bijzonder voor gebruikers van mobiele apparaten, omdat ongeveer 70% van de websitebezoeken plaatsvinden met gebruik van een mobiel apparaat.

> De website moet mogelijkheden bieden om het lidmaatschap van de Vereniging aan te vragen, te wijzigen en te beëindigen, om de werklast van de ledenadministratie te verlagen.

> De website moet mogelijkheden bieden om foto- en videomateriaal te delen.

> De beveiliging van de website moet optimaal zijn om de privacy van leden en websitebezoekers te garanderen.

 

> De  website moet mogelijkheden bieden om op een veilige manier e-mails en berichten naar leden en abonnees te verzenden, waaronder een nieuwsbrief.

> De website moet mogelijkheden bieden om het websitebezoek en het gedrag op de website te analyseren om de kwaliteit van de website te bevorderen.

> Op de website moet meer aandacht zijn voor mensen en wat hen bezighoudt, in plaats van voor technische sportspecifieke informatie.

Ontwikkeling en
beheer van de website

Voor de ontwikkeling van deze website is gekozen voor de partij Wix. Dit programma biedt veel mogelijkheden en voldoet aan de uitgangspunten zoals hierboven omschreven. Daarnaast is het voor beheerders van de website gemakkelijk deze bij te werken en nieuwe artikelen te publiceren.

De website is op 20 juli 2023 gepubliceerd. De website is gebruiksklaar en het is voor websitebezoekers mogelijk een account aan te maken. De beveiliging van de website is in orde. Toch zijn nog niet alle pagina's gereed. Het is dan ook goed om er rekening mee te houden dat een aantal pagina's onvolledig zijn.

Verantwoordelijk
voor deze website

bottom of page