top of page

Voorzitter start met reorganisatie

Voorzitter Klaas Gerard Jumelet heeft met een brief aan alle leden, ouders/verzorgers en vrijwilligers de reorganisatie van de vereniging opgestart. Daarnaast is een aantal maatregelen aangekondigd, waaronder de verplichting van vrijwilligerswerk.


De brief die vandaag door alle leden, ouders/verzorgers en overige betrokkenen ontvangen is:

 

Utrecht, 12 september 2023


Gewaardeerde betrokkenen van onze vereniging, Toen ik in het voorjaar van 2021 kennismaakte met het bestuur van onze zwemvereniging, werd mij op het hart gedrukt dat het niet een makkelijke taak zou zijn. De vereniging kampte al een lange tijd met een onvolledig bestuur, ernstige financiële problemen en organisatorische defecten. Met een ongewijzigd beleid zou de vereniging binnen enkele jaren failliet zijn.


De afgelopen twee jaar is er een aantal maatregelen genomen om de vereniging boven water te houden. Zo is het verenigingsbestuur uitgebreid, is de functie van penningmeester opgeheven en vervangen door een econoom en een administrateur en is er een nieuwe hoofdtrainer aangesteld. De patiënt heeft echter een zwaardere behandeling nodig om gezond te worden.


In april 2023 heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het voorstel van het verenigingsbestuur om de vereniging grondig en structureel te reorganiseren, onder meer door de uitvoering van een statutenwijziging. Aan de nieuwe concept-statuten wordt op dit moment gewerkt. De nieuwe statuten zullen de vereniging voorbereiden op de toekomst, onder meer door te voldoen aan de eisen van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). In de loop van 2024 zal het verenigingsbestuur uit zijn midden een vicevoorzitter aanstellen, met bijzondere aandacht voor de ondersteuning en vervanging van de voorzitter in voorkomende gevallen en voor de coördinatie van de bestuurstaken.


Er zijn echter ook dringende problemen die om een directe oplossing vragen. Op dit moment vallen trainingen uit, omdat een aantal ouders structureel weigert betrokken te zijn bij de sport van hun kinderen. In april heeft de Algemene Vergadering ingestemd met het verplichten van meerderjarige leden en ouders/verzorgers van minderjarige leden om een aantal uren perjaar vrijwilligerswerk te verrichten voor de vereniging, mits het verenigingsbestuur eerst alle andere middelen zou inzetten om de betrokkenheid van ouders/verzorgers te vergroten. Ondanks de inzet van die middelen, is de betrokkenheid niet vergroot.


Met ingang van 1 november 2023 worden de algemene voorwaarden gewijzigd. Hierin wordt opgenomen dat alle meerderjarige leden en ouders/verzorgers van minderjarige leden verplicht zijn om ten minste 40 uur vrijwilligerswerk perjaar te verrichten voor de vereniging. Het betreft dan specifiek het begeleiden van trainingen vanaf de badrand. Tot en met 11 oktober 2023 kan de beschikbaarheid worden doorgegeven aan de planner van de trainingsroosters. Het niet doorgeven van een beschikbaarheid zal geïnterpreteerd worden als een volledige beschikbaarheid van 5.30 uur op maandagmorgen tot en met vrijdagavond.


Personen van 65 jaar en ouder zijn uitgezonderd van deze verplichting. Voor de masters die deze leeftijd nog niet hebben bereikt, geldt een minimumaantal uren van 6 uur perjaar. Personen die om welke reden dan ook niet in staat zijn het minimumaantal uren te voldoen, kunnen hiervoor een individuele (gedeeltelijke) vrijstelling ontvangen door een schriftelijk verzoek in te dienen bij het verenigingsbestuur.


In aanvulling op de genoemde maatregelen zullen alle ouders/verzorgers die geen vrijstelling hebben aangevraagd en verkregen, ingepland worden voor deelname aan een door de KNZB erkende tijdwaarnemerscursus. Na afronding van die cursus zullen zij ook ingepland worden als tijdwaarnemer tijdens wedstrijden.


Van rechtswege ben ik verplicht te benoemen dat deze maatregelen een eenzijdige handeling zijn die de eisen met betrekking tot het lidmaatschap verzwaren. Daardoor is het mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen, het lidmaatschap te beëindigen per 1 november 2023.


Verbonden in de vreugde van de sport,


Klaas Gerard Jumelet

Voorzitter van de vereniging

185 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page