top of page

Bijeenkomst op 24 november 2023

Harlingen, 25 oktober 2023


Meest gewaardeerde betrokkenen van onze zwemvereniging,


Graag nodig ik u van harte uit op de informatiebijeenkomst ‘Luisterend aan de badrand’ op vrijdag 24 november 2023 om 20.00 uur in Hotel Anna Casparii, Noorderhaven 71, 8861 AL Harlingen. Deze informatiebijeenkomst zal als onderwerp hebben: de toekomst van onze vereniging. Aanmelding voor deze bijeenkomst is niet nodig.


De informatiebijeenkomst wordt door het verenigingsbestuur georganiseerd op verzoek van een aantal leden, naar aanleiding van de reorganisatie die in september jongstleden aangekondigd is. De aankondiging van de reorganisatie en de bijbehorende maatregelen heeft tot een aantal vragen geleid over de toekomst van onze vereniging.


Centraal staat de visie van onze vereniging voor de komende zeven jaar. In het verleden hebben mijn voorgangers, samen met hun bestuursleden, visiedocumenten gepresenteerd, die behulpzaam zijn geweest om de koers van de vereniging te bepalen. Het verenigingsbestuur is nu echter van mening dat de koersbepaling niet in de eerste plaats aan de bestuurders toekomt, maar aan de leden en andere betrokkenen van de vereniging.


De informatiebijeenkomst is nadrukkelijk niet een ledenvergadering. Daarom zal er op deze avond niet gestemd worden over visies en voorstellen, maar wordt er in openheid naar elkaar geluisterd om gezamenlijk tot een breed gedragen visie voor de zwemsport in Harlingen te komen. Deze informatiebijeenkomst vormt het startschot van een proces, waarin de leden en andere betrokkenen samen de schouders onder de toekomst van de vereniging zetten. De onderwerpen die tijdens de informatiebijeenkomst worden besproken, worden niet van tevoren bepaald.


Mede namens de bestuursleden en de administrateur,


Simona Grobbe

Algemeen lid


Doeke de Vries

Econoom


Jedidja Hiemstra

Algemeen lid a.i.


Liesbeth de Vries

Administrateur


Verbonden in de vreugde van de sport,


Klaas Gerard Jumelet

Voorzitter van de vereniging


30 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


bottom of page